УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Київській області

» Про Службу » Про нас

Про нас

Служба автомобільних доріг у Київській області (далі - Служба) заснована на державній властності і належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Уповноважений орган управління), яке відповідно до Указу Президента України від 13.04.2011 № 456/2011. «Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України» є правонаступником Державної служби автомобільних доріг України.

Служба утворена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р №420 «Про структуру управління дорожнім комплексом», від 28 грудня 2001 р. №1809 «Деякі питання Державної служби автомобільних доріг», від 06 серпня  2003 р №1221 «Деякі питання управління дорожнім комплексом», розпорядження Кабінету Міністрі України від 23 листопада  2011 р. №1221-р «Питання управління Державною службою автомобільних доріг об’єктами державної власності». 

У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами,згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, наказами та дорученнями Уповноваженого органу управління, цим Положенням, а також будівельними нормами, правилами, стандартами, іншими нормативними документами у сфері дорожнього господарства.

 Мета і предмет діяльності служби

Метою діяльності Служби є забезпечення розвитку та функціонування автомобільних доріг загального користування державного значення у Київській області (далі- автомобільні дороги) шляхом їх будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання (дорожні роботи) в інтерсах держави і користувачів автомобільних доріг. 

Основним предметом діяльності Служби є виконання функцій замовника робіт та послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобильних доріг та іншого державного майна, та одержувача державних коштів. 

Основними напрямками дільності Служби є :

2.3.1 Забезпечення виконання дорожніх робіт в рамках реалізації Уповноваженим органом управління єдиної транспортної політики в межах фінансових ресурсів, що направляються  Службі як одержувачу бюджетних коштів на дорожнє господарство згідно з законодавством;

2.3.2 Організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та їх складових;

2.3.3 Визначення в межах її повноважень напрямів та обсягів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, за погодженням з головним розпорядником, через яку Служба одержує бюджетні кошти;

2.3.4 Фінансування дорожніх робіт по мережі автомобільних доріг та їх складових здійснюється за кошти державного бюджету України, місцевого бюджету всіх рівнів та інших джерел не заборонених законодавстовм;

2.3.5 забезпечення використання бюджетних коштів відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань;

Служба є державною неприбутковою організацією - юридичною особою публічного права, утвореною в установленому закондавством порядку. Служба є замовником виконання робіт з будівництва, реконструкцї ремонту та утримання автомобільних доріг та їх складових. Є одержувачем бюджетних коштів, передбачених  бюджетними програмами на розвиток та утримання автомобильних доріг на території Київської області. 

Служба здійснює свою діяльністьвидповидно чинного законодавства України та цього Положення. 

Джерела фінансування

Джерелами фінансування Служби є кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів , а також кошти інших джерел, які надходять на рахцнки Служби згідно з чинним законодавством для фінансування дорожнього господарства.

Управління Службою 

Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Уповноваженого органу управлиння за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Очолює Службу, здійснює керівництво її діяльіністю, представляє Службу у відносинах з Уповноваженим органом управління, іншими органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами в Україні та за її межами.

Забезпечує організацію будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Київській області відповідно до державних будивельних норм і стандартів;

Зовнішньоекономічна діяльність Служби

Служба є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що належать до компетенції Служби.

Служба має право здійснювати будь-які не заборонені законодавством України зовнішньоекономічні угоди за напрямками своєї діяльності за погодженням з Укравтодором.

Припинення дільності Служби

Припинення діяльності Служби здійснюється шляхом її реорганізації  (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.  

Ліквідація Служби здійснюється комімією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі прпинення її діяльності за рішенням суду - комісією, утвореною видповидно до рішення суду.

 

Файли для завантажування