» Обласні управління » Дерево сайта київського управління » Прес-центр » новини » Заява про наміри капітального ремонту мостового переходу через р.Трубіж

Заява про наміри капітального ремонту мостового переходу через р.Трубіж

Заява про наміри

Капітальний ремонт мостового переходу через р.Трубіж на км 70+145 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), Київська область

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Київськійобласті (Адреса: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 11А, Телефон: +38 (044) 249-86-95,факс: +38(044) 200-04-70, E-mail: kievoad@ukr.net)

2. Місце розташування майданчика будівництва:на землях Баришівської селищної громади Броварського району Київської області.

3. Характеристика діяльності (об’єкта).Капітальний ремонт.

Існуючий міст пошкоджено в результаті дій військової агресії російської федерації проти України. Отже, планована діяльність, як об’єкт  відновлення не підпадає під перелік об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Об’єкт проектування не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті». 

Екологічний клас об’єкту – третій, згідно п.4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012. Будівництво і реконструкція дорожніх об’єктів третього класу відноситься до видів діяльності, які не становлять підвищеної екологічної небезпеки. 

ОВНС при проектуванні будівництва та реконструкції об’єктів третього класу необхідно виконувати у скороченому обсязі.

Технічні і технологічні дані. 

Автомобільна дорога І-а категорій.

- загальна довжина ділянки дороги, що підлягає капітальному ремонту - 288,35 м;

- кількість смуг руху – 4;

- ширина смуги руху – 3,75 м;

- ширина проїзної частини – (3,75) х 4 м;

- ширина узбіччя – 3,75 м;

- існуюча довжина мосту – 90,9  пог.м;

- підходи до мосту – 0,150 км;

Параметри мостового переходу та підходів приводяться у відповідність до вимог ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами).

Міст знаходиться на прямій в плані. В поздовжньому профілі міст знаходиться на прямій з ухилом 5,0 ‰.

Смуги безпеки: справа становить 3 м (зупинкова смуга), а зліва – 0,5 м. Бар’єрне огородження – металеве оцинковане зі стримувальною здатністю не менше 420 кДж. На спорудах передбачено 2 службові проходи на кожній гілці шириною 0,75  та 1,05м. Перильне огородження – металеве оцинковане, висотою 1,2 м.

Міст запроектовано зі збірно-монолітною прогоновою будовою. Довжина споруди становить 96,05 м. Конструктивна схема –15+16+33,7+16+15 м. Статична схема – температурно-нерозрізна 15+16+33,7+16+15 м.

Прийнята розрахункова швидкість 110 км/год.

Виконання робіт з капітального ремонту передбачаєтьсяв одну чергу.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. 

Реалізація даного проекту позитивно вплине на:

- відновлення транспортної інфраструктури України в результаті пошкодження в результаті воєнних дій;

- забезпечить пропускну здатність для місцевих і транзитних пасажиро- тавантажоперевезень;

- покращить транспортне сполучення між населеними пунктами, що сприятиме розвитку економіки, відновленню та розвитку транспортної системи місцевості;

- підвищення безпеки дорожнього руху.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

  • земельних: у постійне користування – в межах проектної смуги відведення, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчиків, тимчасових доріг тощо;
  • сировинних: резерви ґрунту і місцевих будівельних матеріалів:пісок, щебінь, асфальтобетон, цементобетон, залізобетон будуть визначатися на стадії проектування;
  • енергетичних: передбачено використовувати джерела місцевих РЕС;
  • водних: використання існуючих місцевих джерел водопостачання;
  • трудових: не визначено, будівельні роботи будуть виконуватися спеціалізованими організаціями, переможцями відкритого тендеру на проведення робіт.

Обсяги ресурсів будуть визначені на завершальному етапі проектування.

    6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка  персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих та тимчасових дорогах.

    7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у робочому проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.23-218-007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)".

    8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами будуть прийматися базуючись на результатах техніко-економічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань, а також на результатах оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

 • геологічне середовище: можлива активізація екзогенних геологічних процесів;
 • клімат і мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів двигунів автотранспорту; пилоутворення та шумове навантаження;
 • водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві);
 • ґрунт: відчуження земель в межах проектної смуги відведення автомобільної дороги, утворення будівельних відходів (при будівництві),
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в смузі відведення автомобільної дороги (при будівництві), опосередковані впливи при забрудненні інших елементів навколишнього природного середовища;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (при будівництві); позитивні впливи – створення нових робочих місць, підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху (при експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, пов’язані з технологічними процесами будівництва; позитивні впливи – забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури області.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • відходи будівельних робіт – повторне використання, вивезення у спеціально відведені місця;
 • побутові відходи – вивезення у спеціально відведені місця. 

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: Оприлюднення Заяви про наміри у ЗМІ та/або на сайті Служби автомобільних доріг у Київській області.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати протягом 30 днів з дня опублікування даної заяви на адресу: Служба автомобільних доріг у Київській області (адреса: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 11А, Телефон: +38 (044) 249-86-95, факс: +38(044) 200-04-70, E-mail: kievoad@ukr.net).