» Обласні управління » Дерево сайта київського управління » Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса ( км 113+400 – км 120+900)

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса ( км 113+400 – км 120+900)

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги державного значення    М-05 Київ-Одеса на ділянці км 113+400 – км 120+900

 

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги протяжністю 7,5 км і приведення її параметрів до Iб категорії.

Технічні і технологічні дані ділянки автомобільної дороги після капітального ремонту: тип дорожнього одягу – капітальний, покриття – щебенево-мастиковий асфальтобетон (20), кількість смуг руху – 4 шт, ширина смуги руху – 3,75 м, ширина проїзної частини – 2х7,5 м, ширина узбіччя – 3,75, ширина розділювальної смуги – 6 м, розрахункова швидкість руху – 110 км/год, розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН, проектні параметри автомобільної дороги приймаються відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

В складі проектних робіт передбачається:

 • влаштування примикань на км 117+141,5 (право) та км 117+093 (ліво) з 2 віднесеними лівими поворотами на км 116+644 в сторону Одеси та км 117+587 в сторону Києва;
 • будівництво 1 пішохідного мосту на км 117+021,7;
 • заміна 2-х водопропускних труб на основній дорозі та 3-х на примиканнях;
 • ремонт 2 автопавільйонів ліворуч на км 117+006 та праворуч на км 117+228,9;
 • влаштування дорожньої метеостанції на км 116+890,7;
 • влаштування майданчиків для габаритно-вагового контролю на км 117+976,2 ліворуч та праворуч;
 • облаштування дороги.

Будівництво буде здійснюватися будівельними організаціями згідно з проектом та відповідно до вимог законодавчо-правових актів і нормативних документів України.

Фактори впливу на стан навколишнього природного середовища

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги. Автомобільна дорога М-05 Київ – Одеса відноситься до переліку затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.13р. №808 та належить до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку; ділянка проектування км 113+400 – км 120+900, як ділянка, що складає менше 10 км не віднесена до вказаного переліку. Об’єкт проектування не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

До джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище віднесено: автомобільну дорогу як інженерну споруду, транспортний рух та технологічні процеси будівництва і утримання дороги.

При експлуатації дороги перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі житлової забудови за настання несприятливих метеорологічних умов не передбачається.

Розрахунковий еквівалентний рівень звуку руху автомобільного транспорту від проектованої ділянки автомобільної дороги на межі житлової забудови не перевищуватиме встановлених допустимих значень (без урахування екранування та поглинання звукових хвиль існуючими перешкодами: рельєф, забудова, багаторічна рослинність тощо).

Проектом передбачається рубка 380 дерев та рівновелика компенсаційна висадка.

При капітальному ремонті дороги негативні впливи будуть зазнавати повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ. При експлуатації – повітряне середовище та ґрунти (впливи на біологічні та екологічні системи будуть мати опосередкований характер). Рівні очікуваних впливів і впровадження передбачених проектом комплексних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки виключає можливість виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Заходи здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів

Проект включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, у тому числі:

 • локалізація та наступне вивезення відходів до місць їх переробки, тимчасового зберігання та поховання тощо (при будівництві);
 • відновлення та влаштування споруд водовідводу автомобільної дороги;
 • відновлення порушених території при виконанні проектних робіт;
 • компенсаційна посадка зелених насаджень;
 • влаштування зовнішнього освітлення;
 • влаштування пішохідного мосту, тротуарів та огородження, автопавільйонів, лавок, урн для сміття, туалетів, посадкових майданчиків, пішохідних переходів, ДМС.

Комплексні природоохоронні заходи впроваджуються генпідрядною організацією при проведенні будівельних робіт. Контроль за виконанням цих заходів покладено на замовника робіт (Службу автомобільних доріг у Київській області).

Перелік залишкових впливів

 • шумове забруднення від транспортних засобів;
 • забруднення атмосферного повітря викидами відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів;
 • забруднення ґрунту придорожньої території;
 • опосередковані впливи на біологічні та екологічні системи.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості, шляхи здійснення

Інформування громадськості про плановану діяльність проводиться через Службу автомобільних доріг у Київській області.

Зобов’язання замовника

Замовником проекту є Служба автомобільних доріг у Київській області. Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень.