» Обласні управління » Дерево сайта київського управління » Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса на ділянці (км 120+900 – км 128+028)

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса на ділянці (км 120+900 – км 128+028)

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги державного значення  М-05 Київ-Одеса на ділянці км 120+900 – км 128+028

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги протяжністю 7,128 км і приведення її параметрів до Iб категорії.

Технічні і технологічні дані ділянки автомобільної дороги після капітального ремонту: тип дорожнього одягу – капітальний, покриття – щебенево-мастиковий асфальтобетон (20), кількість смуг руху – 4 шт, ширина смуги руху – 3,75 м, ширина проїзної частини – 2х7,5 м, ширина узбіччя – 3,75, ширина розділювальної смуги – 6 м, розрахункова швидкість руху – 110 км/год, розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН, проектні параметри автомобільної дороги приймаються відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

В складі проектних робіт передбачається:

 • ремонт транспортної розв’язки на км 127+376 з шляхопроводом (схема споруди 12,0+18,0+12,0; габарит проїзної частини 13,65+6,0+9,2 м; підмостовий габарит по висоті - 5,33 м, по ширині - 17,65 м; нормативне навантаження на споруду - Н-30,     НК-80);
 • влаштування примикань на км 122+319 (право) та км 122+313 (ліво) з 2 віднесеними лівими поворотами на км 121+875 в сторону Одеси та на км 122+758 в сторону Києва;
 • будівництво 2 пішохідних мостів на км 122+241,5 та км 127+736,5;
 • заміна 3-х водопропускних труб на основній дорозі та однієї на примиканні, влаштування однієї нової труби та подовження існуючої на примиканні;
 • ремонт 6 автопавільйонів;
 • влаштування дорожньої метеостанції на км 122+121,89;
 • облаштування дороги.

Будівництво буде здійснюватися будівельними організаціями згідно з проектом та відповідно до вимог законодавчо-правових актів і нормативних документів України.

Фактори впливу на стан навколишнього природного середовища

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги. Автомобільна дорога М-05 Київ – Одеса відноситься до переліку затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.13р. №808 та належить до видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку; ділянка проектування км 120+900 – км 128+028, як ділянка, що складає менше 10 км не віднесена до вказаного переліку. Об’єкт проектування не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

До джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище віднесено: автомобільну дорогу як інженерну споруду, транспортний рух та технологічні процеси будівництва і утримання дороги.

При експлуатації дороги перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі житлової забудови за настання несприятливих метеорологічних умов не передбачається.

Розрахунковий еквівалентний рівень звуку руху автомобільного транспорту від проектованої ділянки автомобільної дороги на межі житлової забудови не перевищуватиме встановлених допустимих значень (без урахування екранування та поглинання звукових хвиль існуючими перешкодами: рельєф, забудова, багаторічна рослинність тощо).

Проектом передбачається рубка 196 дерев та рівновелика компенсаційна висадка.

При капітальному ремонті дороги негативні впливи будуть зазнавати повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ. При експлуатації – повітряне середовище та ґрунти (впливи на біологічні та екологічні системи будуть мати опосередкований характер). Рівні очікуваних впливів і впровадженняпередбачених проектом комплексних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки виключає можливість виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

 

 

Заходи здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів

Проект включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, у тому числі:

 • локалізація та наступне вивезення відходів до місць їх переробки, тимчасового зберігання та поховання тощо (при будівництві);
 • відновлення та влаштування споруд водовідводу автомобільної дороги;
 • відновлення порушених території при виконанні проектних робіт;
 • компенсаційна посадка зелених насаджень;
 • влаштування зовнішнього освітлення;
 • влаштування пішохідних мостів, тротуарів та огородження, автопавільйонів, лавок, урн для сміття, туалетів, посадкових майданчиків, пішохідних переходів, ДМС.

Комплексні природоохоронні заходи впроваджуються генпідрядною організацією при проведенні будівельних робіт. Контроль за виконанням цих заходів покладено на замовника робіт (Службу автомобільних доріг у Київській області).

Перелік залишкових впливів

 • шумове забруднення від транспортних засобів;
 • забруднення атмосферного повітря викидами відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів;
 • забруднення ґрунту придорожньої території;
 • опосередковані впливи на біологічні та екологічні системи.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості, шляхи здійснення

Інформування громадськості про плановану діяльність проводиться через Службу автомобільних доріг у Київській області.

Зобов’язання замовника

Замовником проекту є Служба автомобільних доріг у Київській області. Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень.