» Обласні управління » Дерево сайта київського управління » Прес-центр » новини » Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці (км 110+585 -км 123+750)

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці (км 110+585 -км 123+750)

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці км 110+585 -км 123+750, Київська область

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Київській області (03680, м.Київ, вул. Народного ополчення, 11А, тел. (044) 249-86-95, е-mail: kievoad@ukr.net).

2. Місце розташування майданчика будівництва: Миронівський та Богуславський райони Київської області, ділянка км 110+585 – км 123+750 автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам’янка.

3. Характеристика діяльності (об’єкта). Планується провести капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ – Знам’янка на ділянці км 110+585 – км 123+750. Діяльність не відноситься до переліку видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.13р. №808. Об’єкт проектування не відноситься до переліку видів діяльності, що визначений Додатком І «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті».

Технічні і технологічні дані. Робочий проект передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги протяжністю 13,17 км і приведення її параметрів до IІ категорії: тип дорожнього одягу – капітальний, покриття – асфальтобетон, кількість смуг руху – 2 шт, ширина смуги руху – 3,75 м, ширина проїзної частини – 7,5 м, ширина узбіччя – 3,75 м (ширина зупиночної смуги разом з укріпленою смугою – 2,5 м, ширина укріпленої смуги узбіччя – 0,5 м), найменший радіус кривих у плані в межах населеного пункту – 250 м, поза межами населеного пункту – 2000 м, розрахункова швидкість руху – 90 км/год (поза межами населеного пункту) та 50 км/год (в межах населеного пункту), розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН.

Зокрема проектними рішеннями передбачено:

 • ремонт асфальтобетонного покриття
 • ремонт мосту на км 123+739;
 • влаштування водовідведення;
 • укріплення узбіччя з конструкцією дорожнього одягу по типу основного проїзду;
 • ремонт, заміна, влаштування: бортового каменю, тротуару, бар’єрного огородження, залізобетонних труб, автобусних зупинок, автопавільйонів;
 • улаштування дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків;

Проектні параметри автомобільної дороги приймаються відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Перелік робіт в складі капітального ремонту відповідно до розділу 5 ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт».

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ – Знам’янка на визначеній ділянці дозволить:

 • забезпечити відповідність транспортно-експлуатаційних параметрів автомобільної дороги до нормативних;
 • підвищити безпеку руху автотранспорту;
 • забезпечити оптимальну швидкість дорожнього руху;
 • створити нові робочі місця.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

 • земельних: у постійне користування – в межах існуючої смуги відведення, у тимчасове користування – згідно з проектними рішеннями щодо розташування та розмірів будмайданчиків, тимчасових доріг тощо;
 • сировинних: передбачається використання ґрунту при влаштуванні земляного полотна; при влаштуванні дорожнього одягу – щебенево-піщаної суміші, цементу та асфальтобетону, при влаштуванні штучних споруд – залізобетону;
 • енергетичних: не визначено;
 • водних: не визначено;
 • трудових: не визначено.

Обсяги ресурсів будуть визначені на завершальному етапі проектування.

            6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка  персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих та тимчасових дорогах.

            7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у робочому проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.23-218-007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)".

            8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами будуть прийматися базуючись на результатах техніко-економічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань, а також на результатах оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

 • геологічне середовище: можлива активізація екзогенних геологічних процесів;
 • клімат і мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів; пилоутворення та шумове навантаження;
 • водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві); забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки (при експлуатації);
 • ґрунт: відчуження земель в межах проектної смуги відведення автомобільної дороги, забруднення відходами будівництва (при будівництві), забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, забруднення сміттям, хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів, опосередковані впливи при забрудненні атмосферного повітря, вібрація (при експлуатації);
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в смузі відведення автомобільної дороги (при будівництві), опосередковані впливи при забрудненні інших елементів навколишнього природного середовища;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (при будівництві); позитивні впливи – створення нових робочих місць, підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху (при експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, пов’язані з технологічними процесами будівництва; позитивні впливи – забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури області.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • відходи будівельних робіт – повторне використання, вивезення у спеціально відведені місця;
 • побутові відходи – вивезення у спеціально відведені місця.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: Служба автомобільних доріг у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 11А; тел.: (044) 249-86-95, факс: (044) 200-04-70, е-mail: kievoad@ukr.net).