» Обласні управління » Дерево сайта київського управління » Прес-центр » новини » Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка (км 79+950 – км 89+600)

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка (км 79+950 – км 89+600)

Заява про наміри капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 79+950 – км 89+600, Київська область.

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 11А, тел. (044) 249-86-95, е-mail: kievoad@ukr.net).

2. Місце розташування майданчика будівництва: Кагарлицькій район Київської області, ділянка км 79+950 – 89+600 автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка.

3. Характеристика діяльності (об’єкта). Планується провести капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 79+950 – км 89+600.

Технічні і технологічні дані. Робочий проект передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги протяжністю 9,65 км і приведення її параметрів до II категорії: тип дорожнього одягу – капітальний, покриття – щебенево-мастиковий асфальтобетон (20), кількість смуг руху – 2 шт., ширина смуги руху – 3,75 м, ширина проїзної частини – 2х3,75 м, ширина узбіччя – 3,75, розрахункова швидкість руху – 90 км/год, розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН.

Інтенсивність руху в транспортних одиницях – 12 989 авт./добу (2018 рік), 25 845 авт./добу (2038 рік).

Зокрема проектними рішеннями передбачено:

 • ремонт асфальтобетонного покриття;
 • укріплення узбіччя з конструкцією дорожнього одягу по типу основного проїзду;
 • улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків;
 • ремонт, заміна, влаштування та встановлення: бортового каменю, тротуару, бар’єрного огородження, залізобетонних труб, автобусних зупинок, автопавільйонів;
 • ремонт мосту на км 89+523;
 • влаштування водовідведення.

Проектні параметри автомобільної дороги приймаються відповідно до
ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка на визначеній ділянці дозволить:

 • забезпечити відповідність транспортно-експлуатаційних параметрів автомобільної дороги до нормативних;
 • підвищити безпеку руху автотранспорту;
 • забезпечити оптимальну швидкість дорожнього руху;
 • створити нові робочі місця.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

 • земельних: у постійне користування – в межах існуючої смуги відведення;
 • сировинних: передбачається використання ґрунту при влаштуванні земляного полотна; при влаштуванні дорожнього одягу – щебенево-піщаної суміші, цементу та асфальтобетону, при влаштуванні штучних споруд – залізобетону;
 • енергетичних: не визначено;
 • водних: не визначено;
 • трудових: не визначено.

Обсяги ресурсів будуть визначені на завершальному етапі проектування.

            6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка  персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.

            7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.23-218-007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування)".

            8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами будуть прийматися базуючись на результатах техніко-економічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань, а також на результатах оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

 • геологічне середовище: можлива активізація екзогенних геологічних процесів;
 • клімат і мікроклімат: не передбачається;
 • повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів; пилоутворення та шумове навантаження;
 • водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві);
 • ґрунт: забруднення відходами будівництва (при будівництві), забруднення сміттям, опосередковані впливи при забрудненні атмосферного повітря, вібрація;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в смузі відведення автомобільної дороги (при будівництві), опосередковані впливи при забрудненні інших елементів навколишнього природного середовища;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – тимчасові незручності для учасників дорожнього руху (при будівництві); позитивні впливи – створення нових робочих місць, підвищення комфортності та безпеки для учасників дорожнього руху (при експлуатації);
 • навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності, пов’язані з технологічними процесами будівництва; позитивні впливи – забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних показників дороги, поліпшення транспортної інфраструктури області.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

 • відходи будівельних робіт, побутові відходи – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: Служба автомобільних доріг у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 11А; тел.: (044) 249-86-95, факс: (044) 200-04-70,
 е-mail: kievoad@ukr.net).